Aktuelt

Et vellykket match

For Chris Palmgren blev et eksternt praktikforløb i Mediehuset til et fast arbejde. Chris har, siden sit ophold på en efterskole interesseret sig for teknik og da STU’ en så blev en kendsgerning – kunne Chris så starte på en ungdomsuddannelse. Chris startede på Glad Fagskoles TV –linje.  Chris fortæller, at det har gjort en kæmpe forskel for ham at starte på en uddannelse og at det især har været det at komme i praktik som har gjort en forskel. Som Chris selv udtrykker det ”det er dejligt at kunne sparke en dør ind og sige at man har en funktionsnedsættelse – men at man kan det og det”.

Job med tilskud

Job på særlige vilkår med offentligt løntilskud for personer under 65 år med varig begrænsning i arbejdsevnen (tilskud på enten ½ eller 1/3 af lønnen afhængig af arbejdsevnen). Oprettes i samarbejde med virksomheden, faglig organisation og kommune. Se endvidere www.fleksjob.dk

Kompetencebeviser med NQF-inclusive

Vi arbejder i fagskolen med implementering af NQF- inclusive. Det er en inkluderende dimension af den nationale kvalifikationsramme, der i dag rummer alle ordinære uddannelser. Formålet er at give de unge med særlige behov et reelt kompetencebevis når de slutter uddannelsen, så de får et bedre springbræt til job eller mere uddannelse.

Sider