Glad Fagskole har ansvar for...

Glad Fagskole har ansvar for…

  • Generel information om uddannelsen
  • information om praktikvilkår
  • introduktion til nøglepersoner i virksomheden
  • løbende opfølgning og besøg på praktikstedet
  • kontakt til offentlige myndigheder
  • at yde den nødvendige sparring og støtte til eleven i praktikperioden
  • at tegne de nødvendige forsikringer, i det omfang at eleven ikke er dækket af virksomhedens forsikring