Hvad er en STU

Hvad er en STU

En STU er en 3-årig ungdomsuddannelse, omfattet af lov om 'Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse' for unge med særlige behov. Målet med uddannelserne og praktikforløbene er at styrke de unges personlige, sociale og faglige kompetencer og derigennem muliggøre en mere aktiv og selvstændig tilværelse som voksne, med videre uddannelse eller varig tilknytning til arbejdsmarkedet.