Hvad forståes ved et partnerskab?

Hvad forstås ved et partnerskab?

Glad Fonden har flere forskellige former for virksomhedssamarbejde, men forskellige grader af gensidig forpligtigelse.

Et partnerskab indgås omkring en elev, der er i et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb. Virksomheden påtager sig gennem partnerskabet at bidrage til faglig kvalificering i elevens uddannelsesforløb ved, at stille virksomheden til rådighed for praktikforløb for eleven.

Der lægges vægt på, at eleven bidrager med produktion eller servicefunktioner i virksomheden således, at der er fordele for begge parter.