Nye former for praktikker

Læring ude i virksomheder er utrolig vigtig for eleven – og for kvalificeringen af uddannelsen.

Det er i praktikken, at eleverne får mulighed for at afprøve, hvad de har lært i skolen og erfare, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads. 

Længden af praktikforløb i STU-uddannelsen tilrettelægges individuelt ud fra elevens behov og mulighederne i virksomheden.

I projektet vil praktikdelen få en mere central rolle i uddannelsesforløbet, og der åbnes for en større inddragelse af virksomheden i fastlæggelse af udviklingsmål. Dermed styrkes sammenhængen mellem praktik og skoleophold, og erfaringerne fra de enkelte praktikperioder kan danne grundlag for nye individuelle læringsmål. Hermed bliver processen mere dynamisk – til gavn for både elev og praktiksted. 

Elevens forløb kan med andre ord tilrettelægges, så der bliver et match mellem elevens kompetencer og de opgaver, der er i virksomheden.