Om projektet

Om projektet

Tre faser på vej til partnerskab i projekt ”Fra uddannelse til Job”

Nærværende beskrivelse tager udgangspunkt i, at der har været en indledende kontakt mellem Glad Fonden og virksomheden. Virksomheden har modtaget beskrivelser af projekt 'Fra Uddannelse til Job', og har udvist interesse for projektet.

 

Indledende fase

Glad Fonden og virksomheden holder indledende møder, hvor muligheder og målsætninger med samarbejde afklares. Virksomheden får en grundig præsentation af baggrunden for projektet samt vilkår for og fordele ved at indgå i partnerskab. Virksomheden kan i denne fase kontakte andre virksomheder med partnerskab for at høre om deres erfaringer. Glad Fonden får indsigt i virksomhedens fysiske indretning, arbejdspladskultur og ambitioner om inklusion og mangfoldighed samt eventuelt organisationens CRS profil. Begge parter tager stilling til, om et partnerskab er relevant. Det kan arbejdes videre med samarbejdsaftaler, uden der er tale om partnerskab. 

Der ligges op til, at der minimum afholdes to møder i den indledende fase, hvor det ene foregår i Glad Fonden, det andet i virksomheden. Dette er for, at stimulere gensidigt kendskab. 

 

Afdækningsfase

Såfremt begge parter er indstillet på at udvikle partnerskab, vil parterne sammen udarbejde en profil på hver af de jobfunktioner i virksomheden, der kan bringes i spil i samarbejdet. Glad Fondens medarbejdere kan bidrage med facetteret rådgivning baseret på erfaringer fra fondens virksomhedsnetværk.

Herefter er virksomheden med i netværket og vil modtage nyhedsbreve, samt blive inviteret til netværksarrangementer på tværs af virksomheder, der er med i projektet.

 

Indgåelse af partnerskabsaftale

Samarbejdsaftalen færdigforhandles og underskrives når der er fundet en elev, der matcher en jobprofil i virksomheden. Herefter er partnerskabet aktivt, og virksomheden bliver en aktiv aktør i forhold til denne elevs uddannelsesforløb.