Reklame og promovering

Reklame og promovering

Eventuel fælles PR og formidling af partnerskabet sker efter nærmere aftale. Det kan fx være præsentation af partnerskabet ved uddannelsesmesser, annoncering mv.

I forbindelse med indgåelse af samarbejde og udformning af partnerskabsaftale, af-tales en fælles strategi for eventuel profilering af partnerskabet. 

Profilering kan handle om, at synliggøre partnerskabet i forskellige sammenhænge: 

  • I TV-Glad Fonden eller virksomhedens generelle præsentation fx på egne hjemmesider
  • Som en del af virksomhedens sociale regnskab (CSR) eller i mere direkte mar-kedsføringsaktiviteter 
  • I informationsmateriale om uddannelserne under Glad Fagskole og på uddannelsesmesser, hvor uddannelserne præsenteres (fx på Uddannelsesmessen)

Omfanget og rammerne for brugen af partnerskabet aftales konkret med den enkelte virksomhed. Herudover kan der løbende aftales særlige initiativer som fx udarbejdelse af videoklip om uddannelserne og/eller elevprofiler, fælles kampagner eller lign.